Gnojiva

  Vaša pitanja i sugestije
  Stallatico organsko peletirano gnojivo

  Gnojiva

  STALLATICO je organsko peletirano gnojivo pogodno za biološku proizvodnju. Sastoji se od 50% konjskog i 50% goveđeg gnojiva koje potječe iz neindustrijskih uzgajališta,  a koristi se tako da se miješa sa tlom. Zahvaljujući svom sastavu, vrlo dobro se razgrađuje u tlu.

  STALLATICO je ekološki proizvod dobiven u skladu sa smjernicama navedenim u uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007.

  Više…

  Haifa Micro

  Gnojiva / Haifa

  Mikroelementi u helatnom obliku

  Haifa Micro nudi liniju vodotopivih mikro hranjivih tvari u helatnom obliku koji se primjenjuju folijarno i fertirigacijom kod svih kultura. Helatni oblik osigurava stabilnost i dostupnost mikrohranjiva čak i u lužnatim tlima. Mikro Haifa proizvodi se potpuno i ubrzano otapaju u vodi bez opasnosti od začepljenja mlaznica i ne smanjuju protok vode.

  Više…

  CoteN

  Gnojiva / Haifa

  • Dušično gnojivo s kontroliranim otpuštanjem (gnojiva za ratarske kulture)
  • Kontinuirano otpušta dušik tijekom cijele sezone
  • Pospješuje rast i razvoj kukuruza, krumpira, žitarica i ostalih ratarskih kultura

  Više…

  Multi ProteK 0-52-37

  Gnojiva / Haifa

  Sistemično PK gnojivo

  Multi ProteK je inovativno sistemično gnojivo, pogodno za fertirigaciju i folijarnu primjenu. Sadrži fosfor (P) u obliku fosfita koji olakšava usvajanje gojiva. Multi ProteK povećava otprnost biljaka prema bolestima i stresnim uvjetima.

  Više…

  Humik

  Gnojiva / Haifa

  Humik je aktivator procesa u tlu vezanih za dostupnost hranjiva za biljku. Po svom kemijskom sastavu je organska tvar na bazi huminskih i fulvo kiselina. Svojim djelovanjem omogućava biljci lakšu dostupnost hranjiva. U zaslanjenim tlima ima vrlo dobre rezultate, jer smanjuje negativne učinke povećane koncentracije soli iz tla na korijenov sistem uzgajane biljke. Djeluje i na brži oporavak biljke nakon stresnih uvjeta.

  Multi-Pepton

  Gnojiva / Haifa

  Prirodni biostimulator

  Multi-Pepton je prirodni bio-stimulator. Sadrži aminokiseline, peptide male molekularne težine i huminske kiseline koje djeluju zajedno kako bi održale metabolizam biljke i uspostavile bolji proces rasta čak i pod nepovoljnim uvjetima. Sve komponente Multi-Peptona su 100% prirodne, tako da se lako prilagodi metabolizmu biljke. Multi-Pepton je siguran i jednostavan za primjenu putem vode, sistemom za navodnjavanje kap po kap.

  Više…

  Poly-Amin

  Gnojiva / Haifa

  “Best buy” biostimulator na tržištu

  Prirodni biostimulator na bazi amino-kiselina koji je specijalno dizajniran za folijarnu primjenu. Poly-Amin sadrži amino kiseline i nisko molekularne peptide koji djeluju sinergistički na način da ubrzavaju razvojne i metaboličke procese u biljkama. Namijenjen je za primjenu prije,tijekom i nakon stresnih uvjeta (mraz, visoka temp., nepravilna gnojidba, bolesti, štetnici i dr.), ali ga je preporučljivo koristiti prilikom svake zaštite, kao redovitu mjeru za povećanje prinosa. Poly-Amin biljka usvaja brzo i efikasno jer su sve komponente 100% prirodne i na taj način se vrlo lako prilagodi metabolizmu biljaka.

  Više…

  MULTICOTE

  Gnojiva / Haifa

  • Gnojiva za rasad i cvijeće (Multicote™)
  • Gnojiva za poljoprivredu (Multicote™ Agri)
  • Gnojiva za travnjake (Multicote™ Turf, Multigreen™, Hi-Green™)

  Više…

  Haifa Start 10-35-0+2MgO+5S+2Zn

  Gnojiva / Haifa

  Kompleksno mikrogranulirano gnojivo

  Primjenom Haifa START gnojiva vašim usjevima osiguravate najbolji početak! Bogato hranjivima i vrlo učinkovito, Haifa START gnojivo potiče rast korijena , što rezultira zdravim razvojem biljke i kvalitetnim prinosom. Haifa START osigurava dušik i fosfor, te mikroelemente magnezij, sumpor i cink, odmah dostupne biljci. Kao mikrogranulat, dolazi u 20 puta sitnijim granulama od standardnog granuliranog gnojiva, te se tako ujednačeno raspoređuje u zoni korijena. Također, zbog vrlo sitne granulacije povećava se dodirna površina s korijenom, a samim time i razina učinkovitosti gnojiva. Naprednom tehnologijom proizvodnje stvorena je jedinstvena formulacija koja ne stvara prašinu, te tako olakšava rukovanje.

  Haifa START idealan je za primjenu u kukuruzu, žitaricama, soji, šećernoj repi i svim vrstama povrća na otvorenom.

  Više…

  SOP 0-0-52+45 SO3 (kalij sulfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa SOP je kalij sulfat koji se koristi za gnojidbu svih kultura fertirigacijom. Ovo gnojivo se preporuča zbog izvora kalija gdje pH tla treba spustiti, kada je potrebno sumpora ili kada aplikaciju dušika treba ograničiti (npr. na kraju sezone). Haifa SOP GG se preporučuje za direktno rasipavanje i za pripremu miješanog gnojiva.

   

   

  Bitter Mag 0-0-0+16 MgO+32 So3 (magnezij sulfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa Bitter Mag je gnojivo sa visokim udjelom magnezija, koji je neophodan element u molekuli klorofila. Kristalni magnezij sulfat je gnojivo za fertirigaciju svih usjeva, a preporučuje se u nedostatku magnezija i kad se dušik treba izbjegavati. Pogodan je za proizvodnju mješavina gnojiva i za proizvodnju tekućih gnojiva.

  Prednosti Bitter Mag gnojiva:

  • U potpunosti topiv u vodi
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Rješava nedostatak magnezija kod biljaka
  • Ne utječe na pH tla

  NAPOMENA: ne smije se miješati sa gnojivima koje sadrže kalcij

  Haifa CAL 15,5-0-0+26,5 CaO (kalcij nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  HAIFA CAL je vrlo učinkovit izvor dostupnog kalcija i dušika za biljke. Kalcij je kvalitetno hranjivo koje poboljšava kvalitetu prinosa i produljuje vijek trajanja. Kako kalcij u biljci nije pokretan, treba ga dodavati tijekom cijele sezone razvoja biljaka. Na taj način održava se odgovarajuća razina kalcija u biljnim tkivima i osigurava pravilan razvoj. Nitratni oblik dušika iz HAIFA CAL gnojiva biljka lako usvaja i poboljšava učinkovitost kalcija.

  Prenosti HAIFA CAL gnojiva:

  • Potpuno topiv u vodi
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Bez sulfata
  • Bez klorida, natrija i drugih štetnih elemenata za bilje
  • Pogodan za proizvodnju hranjivih otopina

  Poly Feed

  Gnojiva / Haifa

  POLY FEED nudi potpuno vodotopive formulacije dizajnirane kako bi osigurale kompletnu biljnu prihranu tokom cijelog razdoblja vegetacije. Širok izbor formulacija i mješavina zadovoljit će potrebe za ishranom povrća, voća, cvijeća i ratarskih kultura u svim uvjetima proizvodnje.

  Prednosti POLY FEED gnojiva:

  • U potpunosti topivo u vodi
  • Sastavljeno od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i druge štetne elemente
  • Izrađeno od visoko kvalitetnih sastojaka
  • Obogaćeno velikom količinom mikroelemenata

  Više…

  Magnisal 11-0-0+16 MgO (magnezij nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  Magnisal (magnezij nitrat) omogućava biljkama lako usvajanje magnezija, što je neophodno kod fotosinteze i drugih procesa. U Magnisalu se nalazi dušik u nitratnom obliku, što biljke lakše usvajaju i time se poboljšava učinkovitost magnezija. Magnisal se nalazi u obliku pahuljica te je lako rukovati njime i pogodan je za fertirigaciju i folijarnu ishranu svih biljaka.

  Prednosti Magnisal gnojiva:

  • Potpuno i vrlo topiv u vodi (oko deset puta veća topivost od magnezijevog sulfata)
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Bez klorida, natrija i drugih štetnih elemenata za biljke
  • Sadrži nitrat za najunčikovitije usvajanje magnezija
  • Umjereno kisela otopina pH koji je optimalan za folijarnu primjenu

  MKP 0-52-34 (mono kalij fosfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa MKP je visoko učinkovit izvor fosfora i kalija za biljke, pogodno za fetigaciju i folijarnu primjenu. Haifa MKP preporuča se u početnim fazama rasta kada je fosfor bitan za rast korijena. Haifa MKP se može miješati sa ostalim gnojivima u svim fazama rasta. Haifa MKP pogodan je za pravljenje vodenih otopina u hidroponskoj proizvodnji.

  Prednosti Haifa MKP gnojiva:

  • Potpuno vodotopiv
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i ostale teške metale
  • Prikladno za proizvodnju hranjivih otopina
  • Niska pH vrijednost
  • Nizak indeks soli

  MAP 12-61-0 (mono amonij fosfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa MAP je potpuno topiv u vodi za fertirigaciju kao i za folijarnu primjenu. Zvog visokog sadržaja fosfora preporučuje se u početnim fazama rasta kada je bitan brz i pravilan rast korijenovog sustava, a u ostalim fazama rasta može se miješati sa drugim gnojivima.

  Prednosti Haifa MAP-a:

  • Potpuno vodotopivo
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i druge štetne tvari
  • Prikladan za hidroponski uzgoj
  • Niska pH vrijednost

   

  NAPOMENA: Haifa MAP ne smije se miješati sa kalcijevim i magnezijevim gnojivima!

  Multi K (kalij-nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  MULTI-K gnojiva s dodanom vrijednosti

   

  Kalij-nitrat predstavlja jedinstveni oblik kalija počevši od nutritivne vrijednosti, efikasnosti i načina aplikacije. Kalij-nitrat sadržava 100% makroelemente za ishranu bilja: Kalij (K) i Dušik; nitratni oblik (N-NO3). Biljka usvaja oba elementa vrlo brzo, a najvažnije je što ih usvaja ujednačeno. Ujednačeno usvajanje oba iona poboljšava kretanje istih unutar biljke, što olakšava pravilnu ishranu. Kalij-nitrat ne sadrži klor, natrij i ostale štetne tvari. Nitratni oblik (N-NO3) omogućava da biljke usvajaju minimalnu količinu klora, u slučaju kada je anion klora prisutan u zemlji ili u vodi za irigaciju. Ovo čini kalij-nitrat neophodnim za biljke koje su osjetljive na klor (povrće; krumpir, rajčica i dr. i trajni nasadi; voće).

  Poly Feed Foliar 21-21-21+ME

  Folijarna gnojiva / Haifa

  Vodotopivo gnojivo za folijarnu primjenu

   

  POLY FEED FOLIAR je u potpunosti vodotopivo visoko kvalitetno gnojivo za folijarnu prihranu svih kultura. Sastoji se od 100% biljnih hranjiva i obogaćeno je širokim spektrom biljci potrebnih mikroelemenata. Ne sadrži klor, natrij i ostale štetne elemente, a njegova posebna formula jamči dobro prijanjanje i usvajanje putem lista.

  Primjenjuje se u količini od 3-5 kg/ha.

  Bonus 13-2-44

  Folijarna gnojiva / Haifa

  Folijarno gnojivo s visokim sadržajem kalija

  Haifa BONUS gnojivo zasnovano na Multi kaliju je visoko koncentrirano kalijevo gnojivo za folijarnu primjenu. Haifa BONUS je obogaćen fosforom koji služi za snižavanje ph 4-5, te se može miješati sa većinom pesticida. Sadrži posebne aditive za bolje prijanjanje na površini lista, bolju adsorpciju i produljeno djelovanje.

   

  Prednosti BONUS gnojiva:

  • Visoka koncentracija otopine (do 5%)
  • Kompatibilnost sa većinom pesticida
  • Sastoji se od čistih, potpuno vodotopivih elemenata
  • Ne sadrži natrij i klor
  • Produženo djelovanje zahvaljujući jedinstvenom sastavu

   

   

  Haifa Duo

  Gnojiva / Haifa

  HAIFA DUO  je granulirano mješano gnojivo na bazi kalij nitrata i kalcij nitrata. Pažljivo izbalasiran sadržaj kalija i kalcija dopinosi većem sadržaju suhe tvari (šećera), boje i skladišnih osobina. Haifa Duo formulacije su prikladne za primjenu kao granulirano, vodotopivo i folijarno gnojivo.

  Više…

  Multi-K Prills 12-0-42+2MgO

  Gnojiva

  MULTI-K PRILLS je granulirani oblik kalij-nitrata koji se koristi neposredno prije sjetve ili sadnje i tijekom vegetacije kao dopunsko gnojivo. Primjenjuje se u kulturama koje su osjetljive na klor (Cl-) i prije svega u ishrani povrća u razdoblju kada biljke trebaju najviše kalija i magnezija. Vrlo povoljno djeluje na stvaranje generativnih organa, tj. na cvatnju i na oplodnju, znatno pridonosi otpornosti prema zimskim i proljetnim mrazevima, pogoduje biljkama da lakše podnesu sušu.  učinkovitost u povećanju suhe tvari krumpira. Ovo gnojivo je granulirano i može se lako primjenjivati u kultivaciji ili širom razbacivati rasipačem.

  Turbo-K

  Gnojiva / Haifa

  TURBO-K je kompleksno granulirano NPK gnojivo s dodatkom magnezija i mikroelemenata bazirano na kalij-nitratu (Multi-K®). Ne sadrži klor, natrij i ostale štetne elemente. Haifa TURBO-K je pažljivo formulirano gnojivo s ciljem da zadovolji i najzahtjevnije proizvođače. Preporučava ga se koristiti na kulturama koje su osjetljive na zaslanjenje i pri niskim pH vrijednostima zemlje.

  Više…

  Multi – Comp Base

  Gnojiva / Haifa

  MULTI-COMP BASE 14-13-20+2MgO+ME je visoko topivo NPK gnojivo. Gnojivo je granulirano i može se razbacivati rasipačem mineralnih gnojiva. Topljivost, a time i pristupačnosti za biljku je vrlo visoka, zbog dodatne huminske kiseline, koja služi kao aktivator hranjiva. Preporučuje se za osnovnu gnojidbu povrća, krumpira, jagoda i za primjenu u prihrani oko stabla jabuke, breskve, mandarine, masline i oko trsa vinove loze. Može se primjenjivati i u međurednoj kultivaciji duhana i drugih biljaka. Gnojivo sadrži kalijev nitrat, koji je odmah pristupačan za biljku i ne sadrži štetni klor.

  Više…