Haifa

  Vaša pitanja i sugestije
  Haifa Micro

  Gnojiva

  Mikroelementi u helatnom obliku

  Haifa Micro nudi liniju vodotopivih mikro hranjivih tvari u helatnom obliku koji se primjenjuju folijarno i fertirigacijom kod svih kultura. Helatni oblik osigurava stabilnost i dostupnost mikrohranjiva čak i u lužnatim tlima. Mikro Haifa proizvodi se potpuno i ubrzano otapaju u vodi bez opasnosti od začepljenja mlaznica i ne smanjuju protok vode.

  Više…

  CoteN

  Gnojiva

  • Dušično gnojivo s kontroliranim otpuštanjem (gnojiva za ratarske kulture)
  • Kontinuirano otpušta dušik tijekom cijele sezone
  • Pospješuje rast i razvoj kukuruza, krumpira, žitarica i ostalih ratarskih kultura

  Više…

  Multi ProteK 0-52-37

  Gnojiva

  Sistemično PK gnojivo

  Multi ProteK je inovativno sistemično gnojivo, pogodno za fertirigaciju i folijarnu primjenu. Sadrži fosfor (P) u obliku fosfita koji olakšava usvajanje gojiva. Multi ProteK povećava otprnost biljaka prema bolestima i stresnim uvjetima.

  Više…

  Humik

  Gnojiva

  Humik je aktivator procesa u tlu vezanih za dostupnost hranjiva za biljku. Po svom kemijskom sastavu je organska tvar na bazi huminskih i fulvo kiselina. Svojim djelovanjem omogućava biljci lakšu dostupnost hranjiva. U zaslanjenim tlima ima vrlo dobre rezultate, jer smanjuje negativne učinke povećane koncentracije soli iz tla na korijenov sistem uzgajane biljke. Djeluje i na brži oporavak biljke nakon stresnih uvjeta.

  Multi-Pepton

  Gnojiva

  Prirodni biostimulator

  Multi-Pepton je prirodni bio-stimulator. Sadrži aminokiseline, peptide male molekularne težine i huminske kiseline koje djeluju zajedno kako bi održale metabolizam biljke i uspostavile bolji proces rasta čak i pod nepovoljnim uvjetima. Sve komponente Multi-Peptona su 100% prirodne, tako da se lako prilagodi metabolizmu biljke. Multi-Pepton je siguran i jednostavan za primjenu putem vode, sistemom za navodnjavanje kap po kap.

  Više…

  Poly-Amin

  Gnojiva

  “Best buy” biostimulator na tržištu

  Prirodni biostimulator na bazi amino-kiselina koji je specijalno dizajniran za folijarnu primjenu. Poly-Amin sadrži amino kiseline i nisko molekularne peptide koji djeluju sinergistički na način da ubrzavaju razvojne i metaboličke procese u biljkama. Namijenjen je za primjenu prije,tijekom i nakon stresnih uvjeta (mraz, visoka temp., nepravilna gnojidba, bolesti, štetnici i dr.), ali ga je preporučljivo koristiti prilikom svake zaštite, kao redovitu mjeru za povećanje prinosa. Poly-Amin biljka usvaja brzo i efikasno jer su sve komponente 100% prirodne i na taj način se vrlo lako prilagodi metabolizmu biljaka.

  Više…

  MULTICOTE

  Gnojiva

  • Gnojiva za rasad i cvijeće (Multicote™)
  • Gnojiva za poljoprivredu (Multicote™ Agri)
  • Gnojiva za travnjake (Multicote™ Turf, Multigreen™, Hi-Green™)

  Više…

  Haifa Start 10-35-0+2MgO+5S+2Zn

  Gnojiva

  Kompleksno mikrogranulirano gnojivo

  Primjenom Haifa START gnojiva vašim usjevima osiguravate najbolji početak! Bogato hranjivima i vrlo učinkovito, Haifa START gnojivo potiče rast korijena , što rezultira zdravim razvojem biljke i kvalitetnim prinosom. Haifa START osigurava dušik i fosfor, te mikroelemente magnezij, sumpor i cink, odmah dostupne biljci. Kao mikrogranulat, dolazi u 20 puta sitnijim granulama od standardnog granuliranog gnojiva, te se tako ujednačeno raspoređuje u zoni korijena. Također, zbog vrlo sitne granulacije povećava se dodirna površina s korijenom, a samim time i razina učinkovitosti gnojiva. Naprednom tehnologijom proizvodnje stvorena je jedinstvena formulacija koja ne stvara prašinu, te tako olakšava rukovanje.

  Haifa START idealan je za primjenu u kukuruzu, žitaricama, soji, šećernoj repi i svim vrstama povrća na otvorenom.

  Više…

  SOP 0-0-52+45 SO3 (kalij sulfat)

  Gnojiva

  Haifa SOP je kalij sulfat koji se koristi za gnojidbu svih kultura fertirigacijom. Ovo gnojivo se preporuča zbog izvora kalija gdje pH tla treba spustiti, kada je potrebno sumpora ili kada aplikaciju dušika treba ograničiti (npr. na kraju sezone). Haifa SOP GG se preporučuje za direktno rasipavanje i za pripremu miješanog gnojiva.

   

   

  Bitter Mag 0-0-0+16 MgO+32 So3 (magnezij sulfat)

  Gnojiva

  Haifa Bitter Mag je gnojivo sa visokim udjelom magnezija, koji je neophodan element u molekuli klorofila. Kristalni magnezij sulfat je gnojivo za fertirigaciju svih usjeva, a preporučuje se u nedostatku magnezija i kad se dušik treba izbjegavati. Pogodan je za proizvodnju mješavina gnojiva i za proizvodnju tekućih gnojiva.

  Prednosti Bitter Mag gnojiva:

  • U potpunosti topiv u vodi
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Rješava nedostatak magnezija kod biljaka
  • Ne utječe na pH tla

  NAPOMENA: ne smije se miješati sa gnojivima koje sadrže kalcij