Poly-Amin

Gnojiva

  Vaša pitanja i sugestije

  Proizvođač

  Haifa

  Opis proizvoda

  “Best buy” biostimulator na tržištu

  Prirodni biostimulator na bazi amino-kiselina koji je specijalno dizajniran za folijarnu primjenu. Poly-Amin sadrži amino kiseline i nisko molekularne peptide koji djeluju sinergistički na način da ubrzavaju razvojne i metaboličke procese u biljkama. Namijenjen je za primjenu prije,tijekom i nakon stresnih uvjeta (mraz, visoka temp., nepravilna gnojidba, bolesti, štetnici i dr.), ali ga je preporučljivo koristiti prilikom svake zaštite, kao redovitu mjeru za povećanje prinosa. Poly-Amin biljka usvaja brzo i efikasno jer su sve komponente 100% prirodne i na taj način se vrlo lako prilagodi metabolizmu biljaka.

  Poly-amin ubrzava rast i razvoj biljaka na tri načina:

  1. Biljka koristi amino kiseline i peptide iz Poly-Amina za sintezu enzima i drugih esencijalnih peptida
  2. Sadržaj Poly-Amina direktno aktivira enzimatske reakcije u biljci
  3. Ubrzava usvajanje hranjivih tvari iz tla i lista

  Prednosti Poly-Amina:

  • Sadrži optimalnu kombinaciju svih elemenata koji povećavaju bistimulativnu aktivnost
  • Visoki sadržaj slobodnih amino-kiselina
  • Stabilnog organskog sastava
  • Ne sadrži štetne elemente
  • Optimalne pH vrijednosti od 6,5
  • Kompatibilan za miješanje s većinom pesticida i folijarnih gnojiva

  Kada koristiti Poly-Amin?

  • U stresnim uvjetima: Poly-Amin omogućava da biljka lakše prevlada stres, a kod zdravih biljaka kao preventiva za stresne uvjete
  • U intenzivnoj proizvodnji: Poly-Amin omogućava biljci da proizvede odgovarajuće količine metabolita i enzima potrebne za maksimalni potencijal za prinos
  • U kombinaciji s vodo topivim gnojivima: Poly-Amin poboljšava usvajanje hranjivih tvari i povećava efikasnost gnojiva
  • U kombinaciji s fungicidima i herbicidima: Poly-Amin djeluje kao nosač koji olakšava djelovanje fungicida i herbicida

  Doze i preporuke za upotrebu:

  • Za poticanje rasta i metaboličke aktivnosti biljaka: Primjena svakih 10-15 dana u koncentraciji od 0,15-0,25%. Manje koncentracije primjeniti na biljkama u zaštićenom prostoru, a veće koncentracije se koriste za biljke na otvorenom i biljke pod stresom.
  • Za poboljšanje djelovanja fungicida: U koncentraciji od 0,1-0,15%.
  • Nosač za herbicide: 0,5-2 l po ha.

   

  Poly-Amin je dostupan u pakiranjima od 200g, 1kg i 12kg.

  Kemijski sastav Poly-Amina: