HaifaStim™ HumiK

Biostimulatori

  Vaša pitanja i sugestije

  Proizvođač

  Haifa

  Opis proizvoda

   

  Potiče rast korijena i poboljšava apsorpciju vode i hranjivih tvari

  HaifaStim™ HumiK idealan je dodatak ishrani biljaka, poboljšava plodnost tla i unos hranjivih tvari. Preporuča se za korištenje tijekom cijelog ciklusa rasta biljke.

  HaifaStim™ HumiK  je bogata tekuća formula koja sadrži stabilne humusne ekstrakte iz leonardita s optimalnim omjerom huminske/fulvo kiseline (1,3 do 1,0).

  HaifaStim™ HumiK je prikladan za sve usjeve i preporučuje za stakleničke usjeve, voćnjake, vinograde, masline, citruse, jagode, ukrasno bilje i travnjake. Idealan je za folijarnu primjenu prskanjem i Nutrigacijom™.

   

  DJELOVANJE I KORISTI

  Poboljšava svojstva tla

  HaifaStim™ HumiK pogoduje stvaranju mikroagregata čestica tla, te poboljšava aeraciju tla. Također poboljšava sposobnost zadržavanja vode i podržava učinkovitost iskoristivosti vode. Zbog prisutnosti negativno nabijenih spojeva, HaifaStim™ HumiK povećava kapacitet kationske izmjene tla (CEC) i povećava učinkovitost iskorištavanja hranjivih tvari. Povećava se i aktivnost korisne mikroflore u tlu.

  Podržava apsorpciju hranjivih tvari iz tla

  HaifaStim™ HumiK stvara povoljno okruženje za razvoj finih korijenskih kapilara, koji su neophodni za učinkovito upijanje hranjivih tvari. Također smanjuje blokiranje kalijevih (K+) i amonijevih (NH4+) iona povećavajući njihovu bioraspoloživost.

  Poboljšava dostupnost fosfora i mikronutrijenata

  HaifaStim™ HumiK stvara komplekse s fosforom (P) i mikronutrijentima, držeći ih u otopini tla i osiguravajući da ostanu dostupni za unos od strane korijenje biljke.

  Ublažava salinitet i stres od suše

  HaifaStim™ HumiK povećava vlažnost tla i smanjuje sadržaj apscizinske kiseline (ABA) u biljci, hormona koji dovodi do starenjа. Ometajući apsorpciju natrija (Na+), HaifaStim™ HumiK pomaže u sprječavanju stresa zbog saliniteta.

  PRIMJENA

  Nutrigacija™

  Preporučena količina: 30-40 l (34.5-46Kg) po hektaru godišnje, podijeljeno u 3-4 primjene. Primjenjujte visoke doze na tlima s niskim sadržajem organske tvari i na intenzivnim usjevima u rasadnicima, gdje je poželjno bolje korijenje.

  Folijarna primjena

  Preporučena koncentracija prskanja: 0,2-0,3% v/v (0,23-0,34% m/v ), 3-5 l/ha  godišnje.

   

  KOMPATIBILNOST

  HaifaStim™ HumiK može se miješati s većinom gnojiva i agrokemikalija, osim s proizvodima s jakom kiselom reakcijom i gnojivima s visokim koncentracijama dvovalentnih kationa (kalcij, magnezij, itd.).

  SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

  • Čuvati na dobro prozračenom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla.
  • Prikladna temperatura skladištenja: 5°C do +30°C.
  • Rok trajanja: 2 godine uz odgovarajuće uvjete skladištenja.
  • U slučaju prolijevanja, upiti proizvod pijeskom ili zemljom i skupiti ga u namjensku kantu
  • Protresite prije upotrebe kako biste rastavili talog koji se ponekad stvara tijekom skladištenja

   

  Odobreno za uporabu u organskoj poljoprivredi (75/2010, Tab. 1 All. 13)