HaifaStim™ eNergy

Biostimulatori

  Vaša pitanja i sugestije

  Proizvođač

  Haifa

  Opis proizvoda

  HaifaStim™ eNergy podržava metaboličku aktivnost pružajući snažnu lipofilnu osmo zaštitu biljnim stanicama, maksimizira apsorpciju i translokaciju hranjivih tvari kroz hidrofobne membrane lista. Dakle, HaifaStim™ eNergy poboljšava performanse biljaka u uvjetima stresa – za bolji prinos.

  HaifaStim eNergy je tekuća formula s visokim lipofilnim učinkom, bogata bioaktivnim molekulama niske molekularne težine, aminokiselinama i peptidima. Idealan je za korištenje u folijarnom prskanju kao i za Nutrigaciju™.

   

  DJELOVANJE I KORISTI

  Ublažava abiotski stres

  Visok udio niskomolekularnih lipofilnih aminokiselina prolina, glicina i hidroksiprolina u proizvodu jamči brzu reakciju biljke na sušu, salinitet i toplinski stres. HaifaStim™ eNergy također stimulira proizvodne molekule djelovanjem koje ublažava stres.

  Podržava fotosintezu

  HaifaStim™ eNergy štiti molekule klorofila od oksidacije, čime se povećava brzina fotosinteze i sprječava kloroza.

  Poboljšava folijarnu apsorpciju hranjivih tvari

  Zbog lipofilne prirode proizvoda, niskog pH i visoke mješljivosti, HaifaStim™ eNergy poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i sredstava za zaštitu bilja nanesenih na listove.

  Olakšava asimilaciju dušika

  Kratkolančani peptidi potiču djelovanje enzima nitrat reduktaze, nitrit reduktaze, glutamat dehidrogenaze i malat dehidrogenaze, koji su odgovorni za asimilaciju mineralnog dušika u organske spojeve.

  Poboljšava učinkovitost mikronutrijenata

  Aminokiseline u HaifaStim™ eNergy učinkovito tvore komplekse s mikronutrijentima, čineći ih stabilnijima i poboljšavajući njihovu dostupnost biljkama. Oni također stimuliraju sintezu enzima željezo kelat reduktaze, koji je ključan za apsorpciju i asimilaciju željeza. Visok sadržaj L-arginina i L-glutaminske kiseline stimulira mikrobnu aktivnost, što zauzvrat olakšava unos i transport mikronutrijenata.

   

  PRIMJENA

  Folijarno: 2-3 L/ha pri zapremini vode u spremniku od 600-1000 L/ha. 3-4 tretmana tijekom sezone rasta.

  Nutrigacija: 4-5 L/ha.

  Primijenite niže doze na zaštićene usjeve, a veće na otvorenom polju i na usjeve pod stresom.

  Kako biste poboljšali aktivnost fungicida i herbicida,  koristite ih u kombinaciji sa HaifaStim™eNergy u manjim količinama 1-1,5 L/ha.

   

   

  KOMPATIBILNOST

  HaifaStim™ eNergy se može miješati s najčešćim folijarnim gnojivima i sredstvima za sistemsku zaštitu bilja. Izbjegavajte visoke koncentracije otopine u spremniku. Prilikom nanošenja zajedno sa sumporom, ne prekoračiti koncentraciju prskanja od 0,1%.

  Dodajte dovoljno vode da osigurate potpuno otapanje smjese. Ne primjenjivati zajedno sa ili ubrzo nakon nanošenja proizvoda na bazi bakra na svim voćkama osim maslina.

  SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

  Čuvati na dobro prozračenom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla.

  Prikladna temperatura skladištenja: 5°C – 30°C.

  Rok trajanja: 2 godine uz odgovarajuće uvjete skladištenja.

  U slučaju prolijevanja, upiti proizvod pijeskom ili zemljom i skupiti ga u namjensku kantu.

   

  Odobreno za uporabu u organskoj poljoprivredi (75/2010, Tab. 1 All. 13)