Gnojiva Granulirana gnojiva

  Vaša pitanja i sugestije
  Haifa Duo

  Gnojiva / Haifa

  HAIFA DUO  je granulirano mješano gnojivo na bazi kalij nitrata i kalcij nitrata. Pažljivo izbalasiran sadržaj kalija i kalcija dopinosi većem sadržaju suhe tvari (šećera), boje i skladišnih osobina. Haifa Duo formulacije su prikladne za primjenu kao granulirano, vodotopivo i folijarno gnojivo.

  Više…

  Multi-K Prills 12-0-42+2MgO

  Gnojiva

  MULTI-K PRILLS je granulirani oblik kalij-nitrata koji se koristi neposredno prije sjetve ili sadnje i tijekom vegetacije kao dopunsko gnojivo. Primjenjuje se u kulturama koje su osjetljive na klor (Cl-) i prije svega u ishrani povrća u razdoblju kada biljke trebaju najviše kalija i magnezija. Vrlo povoljno djeluje na stvaranje generativnih organa, tj. na cvatnju i na oplodnju, znatno pridonosi otpornosti prema zimskim i proljetnim mrazevima, pogoduje biljkama da lakše podnesu sušu.  učinkovitost u povećanju suhe tvari krumpira. Ovo gnojivo je granulirano i može se lako primjenjivati u kultivaciji ili širom razbacivati rasipačem.

  Turbo-K

  Gnojiva / Haifa

  TURBO-K je kompleksno granulirano NPK gnojivo s dodatkom magnezija i mikroelemenata bazirano na kalij-nitratu (Multi-K®). Ne sadrži klor, natrij i ostale štetne elemente. Haifa TURBO-K je pažljivo formulirano gnojivo s ciljem da zadovolji i najzahtjevnije proizvođače. Preporučava ga se koristiti na kulturama koje su osjetljive na zaslanjenje i pri niskim pH vrijednostima zemlje.

  Više…

  Multi – Comp Base

  Gnojiva / Haifa

  MULTI-COMP BASE 14-13-20+2MgO+ME je visoko topivo NPK gnojivo. Gnojivo je granulirano i može se razbacivati rasipačem mineralnih gnojiva. Topljivost, a time i pristupačnosti za biljku je vrlo visoka, zbog dodatne huminske kiseline, koja služi kao aktivator hranjiva. Preporučuje se za osnovnu gnojidbu povrća, krumpira, jagoda i za primjenu u prihrani oko stabla jabuke, breskve, mandarine, masline i oko trsa vinove loze. Može se primjenjivati i u međurednoj kultivaciji duhana i drugih biljaka. Gnojivo sadrži kalijev nitrat, koji je odmah pristupačan za biljku i ne sadrži štetni klor.

  Više…