Gnojiva Vodotopiva gnojiva

  Vaša pitanja i sugestije

  U potpunosti vodotopiva gnojiva predviđena za fertirigaciju i folijarnu prihranu.


  SOP 0-0-52+45 SO3 (kalij sulfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa SOP je kalij sulfat koji se koristi za gnojidbu svih kultura fertirigacijom. Ovo gnojivo se preporuča zbog izvora kalija gdje pH tla treba spustiti, kada je potrebno sumpora ili kada aplikaciju dušika treba ograničiti (npr. na kraju sezone). Haifa SOP GG se preporučuje za direktno rasipavanje i za pripremu miješanog gnojiva.

   

   

  Bitter Mag 0-0-0+16 MgO+32 So3 (magnezij sulfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa Bitter Mag je gnojivo sa visokim udjelom magnezija, koji je neophodan element u molekuli klorofila. Kristalni magnezij sulfat je gnojivo za fertirigaciju svih usjeva, a preporučuje se u nedostatku magnezija i kad se dušik treba izbjegavati. Pogodan je za proizvodnju mješavina gnojiva i za proizvodnju tekućih gnojiva.

  Prednosti Bitter Mag gnojiva:

  • U potpunosti topiv u vodi
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Rješava nedostatak magnezija kod biljaka
  • Ne utječe na pH tla

  NAPOMENA: ne smije se miješati sa gnojivima koje sadrže kalcij

  Haifa CAL 15,5-0-0+26,5 CaO (kalcij nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  HAIFA CAL je vrlo učinkovit izvor dostupnog kalcija i dušika za biljke. Kalcij je kvalitetno hranjivo koje poboljšava kvalitetu prinosa i produljuje vijek trajanja. Kako kalcij u biljci nije pokretan, treba ga dodavati tijekom cijele sezone razvoja biljaka. Na taj način održava se odgovarajuća razina kalcija u biljnim tkivima i osigurava pravilan razvoj. Nitratni oblik dušika iz HAIFA CAL gnojiva biljka lako usvaja i poboljšava učinkovitost kalcija.

  Prenosti HAIFA CAL gnojiva:

  • Potpuno topiv u vodi
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Bez sulfata
  • Bez klorida, natrija i drugih štetnih elemenata za bilje
  • Pogodan za proizvodnju hranjivih otopina

  Poly Feed

  Gnojiva / Haifa

  POLY FEED nudi potpuno vodotopive formulacije dizajnirane kako bi osigurale kompletnu biljnu prihranu tokom cijelog razdoblja vegetacije. Širok izbor formulacija i mješavina zadovoljit će potrebe za ishranom povrća, voća, cvijeća i ratarskih kultura u svim uvjetima proizvodnje.

  Prednosti POLY FEED gnojiva:

  • U potpunosti topivo u vodi
  • Sastavljeno od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i druge štetne elemente
  • Izrađeno od visoko kvalitetnih sastojaka
  • Obogaćeno velikom količinom mikroelemenata

  Više…

  Magnisal 11-0-0+16 MgO (magnezij nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  Magnisal (magnezij nitrat) omogućava biljkama lako usvajanje magnezija, što je neophodno kod fotosinteze i drugih procesa. U Magnisalu se nalazi dušik u nitratnom obliku, što biljke lakše usvajaju i time se poboljšava učinkovitost magnezija. Magnisal se nalazi u obliku pahuljica te je lako rukovati njime i pogodan je za fertirigaciju i folijarnu ishranu svih biljaka.

  Prednosti Magnisal gnojiva:

  • Potpuno i vrlo topiv u vodi (oko deset puta veća topivost od magnezijevog sulfata)
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Bez klorida, natrija i drugih štetnih elemenata za biljke
  • Sadrži nitrat za najunčikovitije usvajanje magnezija
  • Umjereno kisela otopina pH koji je optimalan za folijarnu primjenu

  MKP 0-52-34 (mono kalij fosfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa MKP je visoko učinkovit izvor fosfora i kalija za biljke, pogodno za fetigaciju i folijarnu primjenu. Haifa MKP preporuča se u početnim fazama rasta kada je fosfor bitan za rast korijena. Haifa MKP se može miješati sa ostalim gnojivima u svim fazama rasta. Haifa MKP pogodan je za pravljenje vodenih otopina u hidroponskoj proizvodnji.

  Prednosti Haifa MKP gnojiva:

  • Potpuno vodotopiv
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i ostale teške metale
  • Prikladno za proizvodnju hranjivih otopina
  • Niska pH vrijednost
  • Nizak indeks soli

  MAP 12-61-0 (mono amonij fosfat)

  Gnojiva / Haifa

  Haifa MAP je potpuno topiv u vodi za fertirigaciju kao i za folijarnu primjenu. Zvog visokog sadržaja fosfora preporučuje se u početnim fazama rasta kada je bitan brz i pravilan rast korijenovog sustava, a u ostalim fazama rasta može se miješati sa drugim gnojivima.

  Prednosti Haifa MAP-a:

  • Potpuno vodotopivo
  • Sastoji se od 100% biljnih hranjiva
  • Ne sadrži klor, natrij i druge štetne tvari
  • Prikladan za hidroponski uzgoj
  • Niska pH vrijednost

   

  NAPOMENA: Haifa MAP ne smije se miješati sa kalcijevim i magnezijevim gnojivima!

  Multi K (kalij-nitrat)

  Gnojiva / Haifa

  MULTI-K gnojiva s dodanom vrijednosti

   

  Kalij-nitrat predstavlja jedinstveni oblik kalija počevši od nutritivne vrijednosti, efikasnosti i načina aplikacije. Kalij-nitrat sadržava 100% makroelemente za ishranu bilja: Kalij (K) i Dušik; nitratni oblik (N-NO3). Biljka usvaja oba elementa vrlo brzo, a najvažnije je što ih usvaja ujednačeno. Ujednačeno usvajanje oba iona poboljšava kretanje istih unutar biljke, što olakšava pravilnu ishranu. Kalij-nitrat ne sadrži klor, natrij i ostale štetne tvari. Nitratni oblik (N-NO3) omogućava da biljke usvajaju minimalnu količinu klora, u slučaju kada je anion klora prisutan u zemlji ili u vodi za irigaciju. Ovo čini kalij-nitrat neophodnim za biljke koje su osjetljive na klor (povrće; krumpir, rajčica i dr. i trajni nasadi; voće).