SOP 0-0-52+45 SO3 (kalij sulfat)

Gnojiva

    Vaša pitanja i sugestije

    Proizvođač

    Haifa

    Opis proizvoda

    Haifa SOP je kalij sulfat koji se koristi za gnojidbu svih kultura fertirigacijom. Ovo gnojivo se preporuča zbog izvora kalija gdje pH tla treba spustiti, kada je potrebno sumpora ili kada aplikaciju dušika treba ograničiti (npr. na kraju sezone). Haifa SOP GG se preporučuje za direktno rasipavanje i za pripremu miješanog gnojiva.