Multi – Comp Base

Gnojiva

  Vaša pitanja i sugestije

  Proizvođač

  Haifa

  Opis proizvoda

  MULTI-COMP BASE 14-13-20+2MgO+ME je visoko topivo NPK gnojivo. Gnojivo je granulirano i može se razbacivati rasipačem mineralnih gnojiva. Topljivost, a time i pristupačnosti za biljku je vrlo visoka, zbog dodatne huminske kiseline, koja služi kao aktivator hranjiva. Preporučuje se za osnovnu gnojidbu povrća, krumpira, jagoda i za primjenu u prihrani oko stabla jabuke, breskve, mandarine, masline i oko trsa vinove loze. Može se primjenjivati i u međurednoj kultivaciji duhana i drugih biljaka. Gnojivo sadrži kalijev nitrat, koji je odmah pristupačan za biljku i ne sadrži štetni klor.

  MULTI-COMP BASE prednosti:

  • Kalij je u obliku kalij – nitrata koji omogućava potpuno i balansirano usvajanje kranjiva (onemogućava biljci usvajanje štetnih elemenata)
  • Fosfor u obliku orto i poli fosfata koji omogućavaju maksimalno usvajanje i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH vrijednosti tla i pri nižim temperaturama
  • Fosfor je 95% vodotopiv (izvor fosfora je MAP i fosforna kiselina)
  • Svaka granula obložena je huminskim kiselinama (prirodni organski materijal) koje poboljšavaju struktiru tla i olakšavaju usvajanje, posebno na tlima sa nižim sadržajem organske tvari.

  MULTI-COMP BASE koristi se za osnovnu i dopunsku gnojidbu prije sjetve ili sadnje u količini 500-700 kg/ha, a dostupan je u pakiranju od 25kg.