Korjenasto povrće Luk

  Vaša pitanja i sugestije

  Galatea F1

  Luk / Takii

  • Srednje ranog dozrijevanja (6 dana nakon Tough Ball-a)
  • Okruglog oblika glavice
  • Boja ljuske je smeđa

  Boreas F1

  Korjenasto povrće / Takii

  • Srednje kasnog dozrijevanja (4 dana nakon Tough Ball-a)
  • Ovalnog oblika glavice
  • Boja ljuske je brončano smeđa

  Više…

  Superon F1

  Luk / Takii

  • Vrlo ranog dozrijevanja
  • Glavice su okrugle do ovalne
  • Boja ljuske je tamno-smeđa s „ekstra ljuskom“
  • Kalibraža: 50-70 mm
  • Svježa potrošnja/kraće skladištenje

  Bonus F1

  Luk / Takii

  • Ranog dozrijevanja (3-4 dana nakon Superona)
  • Glavice su „savršeno“ okrugle
  • Boja ljuske je zlatno-smeđa
  • Kalibraža: 50-80 mm
  • Svježa potrošnja/kraće skladištenje

  Više…

  Medusa F1

  Luk / Takii

  • Srednje ranog dozrijevanja (6-8 dana nakon Superona)
  • Glavice su ovalne
  • Boja ljuske je brončano-smeđa s „ekstra ljuskom“
  • Kalibraža: 60-80 mm
  • Svježa potrošnja/srednje skladištenje

  Više…

  Teon 307

  Luk / Takii

  • Srednje kasnog dozrijevanja (14-16 dana nakon Superona)
  • Glavice su okruglog oblika
  • Boja ljuske je tamno-smeđa
  • Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rijeđem sklopu
  • Svježa potrošnja/dugo skladištenje

  Više…