Korjenasto povrće Luk

Vaša pitanja i sugestije
Galatea F1

Luk / Takii

 • Srednje ranog dozrijevanja (6 dana nakon Tough Ball-a)
 • Okruglog oblika glavice
 • Boja ljuske je smeđa

Boreas F1

Korjenasto povrće / Takii

 • Srednje kasnog dozrijevanja (4 dana nakon Tough Ball-a)
 • Ovalnog oblika glavice
 • Boja ljuske je brončano smeđa

Više…

Superon F1

Luk / Takii

 • Vrlo ranog dozrijevanja
 • Glavice su okrugle do ovalne
 • Boja ljuske je tamno-smeđa s „ekstra ljuskom“
 • Kalibraža: 50-70 mm
 • Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Bonus F1

Luk / Takii

 • Ranog dozrijevanja (3-4 dana nakon Superona)
 • Glavice su „savršeno“ okrugle
 • Boja ljuske je zlatno-smeđa
 • Kalibraža: 50-80 mm
 • Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Više…

Medusa F1

Luk / Takii

 • Srednje ranog dozrijevanja (6-8 dana nakon Superona)
 • Glavice su ovalne
 • Boja ljuske je brončano-smeđa s „ekstra ljuskom“
 • Kalibraža: 60-80 mm
 • Svježa potrošnja/srednje skladištenje

Više…

Teon 307

Luk / Takii

 • Srednje kasnog dozrijevanja (14-16 dana nakon Superona)
 • Glavice su okruglog oblika
 • Boja ljuske je tamno-smeđa
 • Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rijeđem sklopu
 • Svježa potrošnja/dugo skladištenje

Više…