Bonus F1

Luk

Vaša pitanja i sugestije
Proizvođač

Takii

Opis proizvoda

  • Ranog dozrijevanja (3-4 dana nakon Superona)
  • Glavice su „savršeno“ okrugle
  • Boja ljuske je zlatno-smeđa
  • Kalibraža: 50-80 mm
  • Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Bonus je najuniformniji hibrid na tržištu proljetnog luka, visoko prinosan (60-90 t.) i jedan od najprodavanijih lukova u Istočnoj Europi.