Kupusnjače Brokula

Vaša pitanja i sugestije
Thunder Dome F1

Brokula

 • Nova brokula vigornog habitusa
 • Iznimno tolerantna na niske temperature
 • Na kontinentu (berba od rujna do studenog)
 • U Dalmaciji i Istri prezimljavajući dio godine (berba od siječnja do ožujka)
 • Vegetacije 90 dana, za svježu potrošnju i preradu
 • Cvat je kupolast i zbijen
 • Za proizvodnju ljeto/jesen/zima
 • Boja cvata je tamno zelena
 • Težina cvata oko 600 g s odličnim ”shelf-life-om”
 • Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha (45 x 45 cm)

Više…

Atlantis F1

Brokula / Takii

 • Vegetacije od 75 dana namijenjena za svježu potrošnju i preradu
 • Za proizvodnju od proljeća do jeseni s mogućnosti prezimljavanja
 • Cvat je kupolasta, zbijena, sitnozrnasta
 • Boja cvata je tamno-zelena
 • Težina: 400-500 g

Karakteristike hibrida:

Visokoproduktivana brokula s jakim vigorom i odličnom uniformnosti.

Više…

Quinta F1

Brokula / Takii

 • Vegetacije od 80 dana namijenjena za svježu potrošnju
 • Za proizvodnju od ljeta do jeseni
 • Cvat je kupolast i nešto svjetlije boje od Atlantisa

Težina: 400-500 g