Kupusnjače Brokula

  Vaša pitanja i sugestije

  Thunder Dome F1

  Brokula

  • Nova brokula vigornog habitusa
  • Iznimno tolerantna na niske temperature
  • Na kontinentu (berba od rujna do studenog)
  • U Dalmaciji i Istri prezimljavajući dio godine (berba od siječnja do ožujka)
  • Vegetacije 90 dana, za svježu potrošnju i preradu
  • Cvat je kupolast i zbijen
  • Za proizvodnju ljeto/jesen/zima
  • Boja cvata je tamno zelena
  • Težina cvata oko 600 g s odličnim ”shelf-life-om”
  • Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha (45 x 45 cm)

  Više…

  Atlantis F1

  Brokula / Takii

  • Vegetacije od 75 dana namijenjena za svježu potrošnju i preradu
  • Za proizvodnju od proljeća do jeseni s mogućnosti prezimljavanja
  • Cvat je kupolasta, zbijena, sitnozrnasta
  • Boja cvata je tamno-zelena
  • Težina: 400-500 g

  Karakteristike hibrida:

  Visokoproduktivana brokula s jakim vigorom i odličnom uniformnosti.

  Više…

  Quinta F1

  Brokula / Takii

  • Vegetacije od 80 dana namijenjena za svježu potrošnju
  • Za proizvodnju od ljeta do jeseni
  • Cvat je kupolast i nešto svjetlije boje od Atlantisa

  Težina: 400-500 g