Fanela

Salate

  Vaša pitanja i sugestije

  Proizvođač

  Enza Zaden

  Opis proizvoda

  HR Bl: 16-28,30-32/Nr:0
  IR: LMV 1

  • Nova batavia namjenjena za duži period uzgoja od kasnog proljeća, ljeta i rane jesseni
  • Izuzetne otpornosti na procvijetavanje i plamenjaču
  • Formira kompaktu rozetu otvorenog tipa s atraktivnim svijetlo-zelenim listovima